RĂNG SỨ LOTUS ZIRCONIA

Made in Germany

* Điều Kiện Bảo Hành

  - Phục hình Lotus Zirconia bị nứt, mẻ, gãy, vỡ trong quá trình sử dụng bình thường, có Thẻ Bảo Hành hợp lệ và còn giá trị sử dụng.

  - Thời gian bảo hành 10 năm.


* Trường hơp không bảo hành

  - Các phục hình bị gãy trụ răng.

  - Nứt, mẻ, gãy, vỡ do tai nạn.

  - Thay đổi phục hình so với chỉ định ban đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỂ KIỂM TRA BẢO HÀNH, VUI LÒNG:

 Nhập ID trên thẻ bảo hành :