RĂNG SỨ LOTUS ZIRCONIA

Made in Germany

Điều Kiện Bảo Hành
– Phục hình Lotus Zirconia bị nứt, mẻ, gãy, vỡ trong quá trình sử dụng bình thường, có Thẻ Bảo Hành hợp lệ và còn giá trị sử dụng.
– Thời gian bảo hành 10 năm.
Trường hơp không bảo hành
– Các phục hình bị gãy trụ răng.
– Nứt, mẻ, gãy, vỡ do tai nạn.
– Thay đổi phục hình so với chỉ định ban đầu.


ĐỂ KIỂM TRA BẢO HÀNH, VUI LÒNG:
Nhập ID trên thẻ bảo hành :